Hey beautiful :) FREE Shipping Worldwide

>>Black

SHOP

SHOPPING MENU
Shop by:
  • Headpiece by Tami Bar- Lev
  • Classy Ribbon- bow -black silk by Tami Bar- Lev
  • ‘X-Ray’ Bougainvillea Headpiece by Tami Bar-Lev
  • 'Black ‘Martyr’ Gerbera Duet' Headpiece by Tami Bar-Lev
  • Black ‘Fancy Bow’- couture headband - Headpiece by Tami Bar-Lev
  • ‘Evil Eye’ Headband - Headpiece by Tami Bar-Lev